můj ceník

Katalog produktů

Ceník mých služeb je přibližně následující:

 

zpracování mzdy za měsíc..........120 Kč

 

Daňová evidence:

jeden řádek v peněžním deníku daňové evidence.......12 Kč

sborníky(součty paragonů).......30 Kč

databáze DPH...jeden řádek á 10 Kč

knihy faktur...jeden řádek á 10 Kč

 

Účetnictví:

jeden řádek v peněžním deníku 12 Kč

sborníky 30 Kč

konta...á 10 Kč

 

Daně:

DPH..přiznání á 500 Kč

DPPO....1500 Kč

DPFO 1500 Kč

vyúčtování SZ a ZP ...á 1000 Kč

vyúčtování srážkové daně a daně z příjmu FO ze ZČ...á 1000 Kč

tisky á 2,50 Kč za stránku

konzultace a ostatní práce ....250 Kč /hod.

 

Paušály:

...lze se dohodnout na paušální formě oceňování po několika měsíčních fakturacích, provede se aritmetický průměr.